Favoriter: 0

Tillsammans bygger vi en bättre värld

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan
både lokalt och globalt, i det stora och i det lilla.

Vi lever i en global värld. Det vi gör påverkar många andra. Med en verksamhet som sker i många delar av världen är det många som berörs. Allt ifrån hur vi producerar till hur vi sköter vår logistik och slutligen levererar våra produkter har en inverkan på människor och miljö. Det finns även en annan aspekt, att det vi gör idag påverkar framtiden för kommande generationer. Vi vill kunna se oss själva i spegeln och säga att vi gör vårt bästa även för våra barn och barnbarn.

Hållbarhet x 3

När man talar om hållbarhet är ofta den miljöpåverkande hållbarheten det man först tänker på. På Texstar försöker vi minimera vår miljöpåverkan både i det stora och det lilla. Genom att välja rätt produktionsmetod, transportlösning och material. Men det gäller också att välja hur vi förpackar våra produkter och att återvinna så mycket som möjligt. I vår interna miljöpolicy beskrivs hur vi arbetar, så att alla i företaget vet hur de ska agera. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljökrav. En annan viktig del är den sociala hållbarheten där vi med egna fabriker har full kontroll på vår produktion. De anställda ska ha rimliga arbetsvillkor både säkerhetsmässigt och ekonomiskt, och en självklar rätt att bilda fackföreningar. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är för oss en självklarhet, det gäller både oss och våra underleverantörer. Det innebär bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering. Det kan för oss i Sverige låta självklart, men allt för ofta ser vi att så tyvärr inte är fallet. Den tredje aspekten är den ekonomiska hållbarheten. Vi ska vara en del av ett sunt ekonomiskt system där både de som arbetar för oss, vi själva och våra kunder ska ha ett ekonomiskt utbyte av affären. Sund ekonomi innebär att vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt effektivt för alla parter.

En renare produktion

För att minska vår miljöpåverkan följer vi bland annat kemikalielagstiftningen i EU som kallas REACH. Den har utformats för att minska spridning av vissa kemiska ämnen och innebär att alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. Öko-Tex är en annan internationell organisation, där oberoende internationella institut testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsleden. Vi måste alla vara en del i att förändra samhället. Och Texstar vill bidra med det vi kan påverka. Därför är det ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att följa utvecklingen, för att hela tiden förbättra vår produktion och våra processer ur ett hållbart perspektiv. Tillsammans bygger vi en bättre värld.

 

Klicka här för att läsa vår miljöpolicy