Favoriter: 0

Texstar Miljöpolicy

Texstar producerar, säljer och distribuerar lätta arbetskläder och profilkläder av hög kvalité. Genom att visa miljöhänsyn (ta miljöansvar) i samtliga delar av processen, från ide till färdig produkt, eftersträvar vi att vår verksamhet och våra produkter skall ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi åtar oss att outtröttligt fokusera på miljöfrågor genom att bedriva ett ständigt förbättringsarbete, arbeta förbyggande och följa relevant miljölagstiftning.

 Våra viktigaste målsättningar är att:

 • Minska användningen av resurser som råvaror och energi
 • Minska transporternas miljöpåverkan av vår verksamhet
 • Öka användingen av miljövänligare material
 • Föra miljöarbetet framåt genom aktivt samarbeta med leverantörer och entreprenörer
 • Vår personal innehar en hög miljömedvetenhet
 • Kunder och andra intressenter har saklig information om våra produkter och vår miljöpåverkan
 • Skydda miljön mot föroreningar

 

Detta vill vi uppnå genom att:

 • Mäta och utvärdera vår miljöpåverkan
 • Mäta, styra och effektivisera våra transporter
 • Prioritera användningen av miljövänligare material
 • Prioritera samarbetspartners som är miljöcertifierade
 • Aktivera och engagera vår personal i vårt miljöarbete
 • Ge kunder information om våra produkter och föra en öppen dialog med vår omvärld om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete