Favoriter: 0

Vi är nu certifierade!

Texstar AB är nu ISO-certifierat ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi arbetar ständigt mot att säkerställa att våra kunder är nöjda med det vi levererar och att vi ständigt och outtröttligt arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

ISO-certifiering
För oss är ISO-certifieringen en mycket viktig del i vårt arbete och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har effektiva/tydliga processer och att vi utvecklas i linje med vår vision.

Miljön
Texstar arbetar för att minimera vår klimatpåverkan och har genom ISO 9001 och ISO 14001 implementerat ett miljömål i alla våra processer.


Fler nyheter